Program do raportowania w firmie. Raportowanie innowacji w działaniu firmy. Cotygodniowe lub okresowe raporty.

Czym zajmuje się projekt raport innowacji Inno+


Projekt InnoPlus pozwala na dzielenie się przemyśleniami i pomysłami pracowników każdego szczebla z osobami odpowiedzialnymi za rozwój organizacji, tworząc stale funkcjonującą burzę mózgów, zwiększającą zaangażowanie pracowników w działania i rozwój przedsiębiorstwa. U jego podstawy leży założenie, iż każda jednostka – gdy ma do tego czas i predyspozycje – posiada szeroki zasób kreatywności. Dzięki projektowi warstwa innowacyjna firmy zostaje znacznie poszerzona i usystematyzowana. Czas przeznaczony na wypełnienie i przeczytanie gotowych raportów jest niewielki, zaś korzyści płynące z tej czynności mogą mieć krytyczne znaczenie w rozwoju organizacji w przyszłość, u której podstaw leży różnorodność i innowacja. InnoPlus = kreatywne rozwiązania każdego dnia.

Konkurencja dla projektu


Konkurencją dla projektu InnoPlus są obecnie jedynie niszowe produkty, bądź start-upy zza granicy. W Polsce i na świecie istnieje wiele specjalistycznych programów zajmujących się działem HR w organizacjach, lecz wszystkie z nich podchodzą do pracownika w ujęciu przedmiotowym, nie zaś podmiotowym. Projekt ‘Raport innowacji’ traktuje każdego pracownika jako wartość dodaną. Nigdy nie wiemy w czyim umyśle zrodzi się projekt wart ogromnych sum pieniędzy, więc jesteśmy zdania, iż warto przeznaczyć ułamek czasu pracownika i osoby zarządzającej na wypełnienie i analizę raportów. Stawiasz na innowacje – wybierz InnoPlus.

Cechy produktu

 • prostota;
 • łatwość w obsłudze;
 • dowolność konfiguracji;
 • powiadomienia na e-mail;
 • szybkość działania;
 • wygoda i oszczędność czasu.

Dla kogo jest to narzędzie?


Narzędzie InnoPlus kierujemy do kadry zarządzającej organizacji, osób świadomych i przekonanych o potrzebie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Managerów promujących aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi, myślących nieszablonowo, starających się o to, aby ich pracownicy posiadali jak największy wkład w życie i rozwój firmy. System InnoPlus leży u podstaw kreatywnego zarządzania – zarządzania jutra. Dzięki rozwiązaniom zapewnianym przez wdrożenie systemu InnoPlus każda organizacja bardziej angażuje swoich pracowników w swoją działalność i szybciej się rozwija.

Jak działa narzędzie Inno+


Działanie programu InnoPlus polega na wypełnianiu przez pracowników raportów opracowanych w ten sposób, aby ułatwić ich analizę i sporządzenie wniosków osobie kierującej grupą. InnoPlus działa w przeglądarce i jest dostosowany do każdego typu urządzeń, zarówno mobilnych jak i stacjonarnych. Pracownicy odpowiadają na szereg pytań poświęcając maksymalnie 10 minut swojego czasu, manager potrzebuje 10 minut aby przyjrzeć się wynikom raportów i opracować wnioski.

Jakie problemy rozwiązuje?


Projekt InnoPlus rozwiązuje problem niedoboru poziomu innowacji w organizacjach, które przechodzą stagnację, w firmach, które starają się stać innowacyjnymi, bądź po prostu otwierają się na nowe kierunki i dziedziny działań. ‘Raport innowacji’ ma za zadanie przede wszystkim znacznie powiększyć ilość kreatywnych rozwiązań wprowadzanych do życia w każdym aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem. Jako wartość dodana InnoPlus pomaga śledzić postępy pracowników, ich zaangażowanie, a także sposób pracy i umiejętność rozwiązywania problemów.

Skąd wziął się pomysł?


Genezą pomysłu InnoPlus jest potrzeba innowacji jako podstawowego elementu do budowy przewagi rynkowej. Firmy coraz częściej posiadają zbliżone do siebie usługi i towary, więc to, co je od siebie odróżnia to sposób zarządzania i nowoczesne, kreatywne rozwiązania biznesowe. Projekt InnoPlus ma za zadanie generować oszczędność czasu i nakładów pracy osoby zarządzającej kadrą, jak i wprowadzać podejście holistyczne do organizacji, w której każdy element jest niezbędną częścią całości. ‘Raport innowacji’ nie tylko wpływa na rozwój kreatywności w firmie i poziom innowacji, ale również sprawdza się jako narzędzie mierzące motywację i zaangażowanie, pomocne również przy ocenach pracowniczych. Prostota działania i przejrzysty layout są dodatkową wartością projektu InnoPlus, który może być obsługiwany również na każdym urządzeniu mobilnym – gdziekolwiek jesteś ty i twoi pracownicy InnoPlus jest zawsze pod ręką.

Analiza SWOT projektu

Mocne strony:

 • - luka na rynku;
 • - duży nacisk na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach;
 • - podmiotowe podejście do pracownika;
 • - metoda redukująca koszty i pozwalająca zaoszczędzić czas menedżerów;
 • - prostota i przejrzystość działania;
 • - możliwość zastosowania programu nieograniczona miejscem i typem działalności organizacji;
 • - potencjalnie nieograniczone źródło zasobów kreatywności;
 • - sposób na motywowanie pracowników i wzmacnianie ich lojalności.

Słabe strony:

 • - niechęć osób z wyższego szczebla do otrzymywania pomysłów od ludzi zajmujących niższe stanowiska;
 • - część firm może zbyt mocno skupiać się na ścisłym przydziale pracy dla pracowników i nie oczekiwać ich wkładu w rozwój organizacji;

Szanse:

 • - sprzężenie działania projektu z systemami wprowadzanymi przez inne – znane firmy;
 • - rozbudowa funkcjonalności projektu po otrzymaniu informacji zwrotnych od kontrahentów;
 • - sprzedaż narzędzia na rynkach europejskich i światowych.

Zagrożenia:

 • - wprowadzenie podobnych projektów przez większe firmy, posiadające agregaty usług dla organizacji
 • - brak zainteresowania rozwijaniem innowacyjności w organizacjach;
 • - cięcia kosztów w organizacjach, dotykające głównie miękkich aspektów zarządzania.

Kontakt do autorów


Przygotowujemy się do startu, ale chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas jeśli szukasz

 • współpracy
 • jesteś programistą szukającym ciekawego projektu
 • reklamy
 • podoba Ci się pomysł
 • chciałbyś uczestniczyć
 • zainwestować w ten projekt

Innowacyjny projekt.